معاون آموزشی و قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قشم منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قشم با صدور حکمی مهدی سوادی را به سمت معاونت آموزشی و قائم مقامی این واحد منصوب کرد.  سراج الدین محبی در متن این حکم خطاب به سوادی آورده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با توجه به موافقت دبیر محترم هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد […]

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قشم با صدور حکمی مهدی سوادی را به سمت معاونت آموزشی و قائم مقامی این واحد منصوب کرد.

 سراج الدین محبی در متن این حکم خطاب به سوادی آورده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با توجه به موافقت دبیر محترم هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و تصویب کمیته انتصابات استان به موجب این حکم به عنوان معاون آموزشی و قائم مقام ریاست واحد قشم منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانتداری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

محبی از ایمان خسروی معاون سابق این واحد بابت انجام زحمات صادقانه قدردانی و تشکر کرد.