مطالبه باران کوثری از دولت روحانی/هدف سلبرتی ها از جمع کردن رای برای روحانی

آیا وزارت ارشاد دولت حسن روحانی زیر پای حامیانش را خالی کرده و به آنها پشت کرده است؟

آیا وزارت ارشاد دولت حسن روحانی زیر پای حامیانش را خالی کرده و به آنها پشت کرده است؟