مشکل آب آشامیدنی در روستای رمچاه جزیره قشم + فیلم

کمبود آب آشامیدنی در جزیره قشم به ویژه روستای رمچاه سبب شده مردم این روستا از آب غیربهداشتی برای تامین نیاز خود استفاده کنند.