مشکلات معیشتی ساکنان جزیره قشم ناشی از عدم مدیریت صحیح منطقه آزاد است

احمدمرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آّباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف قانونگذار از بوجود آوردن مناطق آزاد ، گفت: رونق اقتصاد استان و فراهم ساختن بستر آرامش اقتصادی برای ساکنین جزیره قشم از مهمترین هدف های تأسیس مناطق آزاد است که در این مقوله شاهد نقص، مشکل و […]

احمدمرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آّباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف قانونگذار از بوجود آوردن مناطق آزاد ، گفت: رونق اقتصاد استان و فراهم ساختن بستر آرامش اقتصادی برای ساکنین جزیره قشم از مهمترین هدف های تأسیس مناطق آزاد است که در این مقوله شاهد نقص، مشکل و عدم مدیریت این ساختار در مناطق آزاد بودیم به گونه ای که ما مشکل مسکن، بهداشت، اشتغال و معیشت در این مناطق برطرف نشده است.

وی اظهار کرد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور باید به سمت سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در ابعاد مختلف پیش برود که با بررسی ها و شواهد در می یابیم که در عمل نتوانستیم به خوبی به این اهداف دست پیدا کنیم.
مرادی افزود: برای رسیدن به اشتغال پایدار، بهبود وضعیت معیشت و بیکاری، استفاده از فرصت و پتانسیل موجود در مناطق مختلف کشور، باید به سمت تشکیل تعاونی ها در چهارچوب قانون تعاونی ها حرکت کرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به بی مهری برخی مدیران به تعاونی هاتصریح کرد: عدم اعتماد و اعتقاد مدیران ، تشریفات زائد، تنگ نظری ها و عدم حمایت لازم، تعاونی ها را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است.