مشکلات درمانی جزیره هرمز از زبان مردم

گفتگوی یک بانوی هرمزی از نبود آمبولانس دریایی و مشکلات درمانی مردم جزیره هرمز

گفتگوی یک بانوی هرمزی از نبود آمبولانس دریایی و مشکلات درمانی مردم جزیره هرمز