مسابقه کومیته مجازی شیتوریو شیتوکای هرمزگان برگزار شد+فیلم

به مناسبت هفته بسیج مسابقه کومیته مجازی شیتوریو شیتوکای هرمزگان برگزار شد و آقایان ابراهیم امامدادی ، مهدی رضی سروری و علی زارعی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.