مسئولان لباس مبدل بپوشند

به جرات میتوان گفت که شاه عباس صفوی,یکی از مقتدرترین و موفق ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده است ,اگر چه در کارنامه او نقاط سیاه فراوانی دیده میشود, از جمله گردن زدن و تحقیر ایرانیان ,در حضور سفرای خارجی تا سوزاندن نانوا و کباب فروش کم فروش در تنورهای مغازه هایشان!با این اوصاف ,نمیتوان منکر […]

به جرات میتوان گفت که شاه عباس صفوی,یکی از مقتدرترین و موفق ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده است ,اگر چه در کارنامه او نقاط سیاه فراوانی دیده میشود, از جمله گردن زدن و تحقیر ایرانیان ,در حضور سفرای خارجی تا سوزاندن نانوا و کباب فروش کم فروش در تنورهای مغازه هایشان!با این اوصاف ,نمیتوان منکر حکومت داری موفق ایشان بود ,۴۲ سال شهریاری در آن وانفسا!به کرات شنیده اید که شاه عباس,یکی از معدود حکام ایرانی بود که همیشه با لباس مبدل در میان مردم  حضور پیدا میکرده و از  احوالات رعایا ,با خبر میشده.داستانهای ااز قبیل شاه عباس و پینه دوز,شاه عباس و شیر فروش,شاه عباس و دزدان خزانه پادشاهی و شاه عباس در شب سمور و لب تنور و …

مبدل پوشی در دنیا و خصوصا در  جوامع شرقی,تاریخی طولانی را بدنبال دارد ,از اقدام ستاره های فوتبال اسپانیا در میان مشاغل پست گرفته تا دیدار شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل از اردن با لباس مبدل از ترس ترور , فرار رئیس جمهور مخلوع ایران با لباس مبدل (بنی صدر) و حضور صدام حسین در مراسم مذهبی با لباس مبدل واسنودن با لباس مبدل در روسیه ,حضور دختران با لباس مبدل در استادیوم های ورزشی ایران و نهایتا اینکه حضور اعضای داعش با لباس مبدل زنانه در بغداد!

از شاه عباس گرفته تا این جماعتی که با لباس مبدل نام بردیم ,همگی در یک مقوله اشتراک دارند وآن ترس از شناخته شدن میباشد به عبارتی ,مصدر شناخت  یا بهتر است بگوییم مصدر شناخته نشدن ,در میان همه افعال ,یکسان است اما فرق است بین رفتار شاه عباس و این جماعت!آنها فقط میخواستند با لباس مبدل شناخته نشوند لیکن شاه عباس ,میخواست در لوای این شناخته نشدن,به شناختی بزرگ تر دست یابد ,”شناختن “هزار توی جامعه ای  که پادشاهش بود!

چرا شاه عباس از این روش خاص(شبانه و با لباس مبدل به شهر رفتن) برای کسب اطلاع از اوضاع و احوال مملکت استفاده می کرد؟اگر شاه عباس همواره با لباس مبدل به میان مردم می رفته ، لباس  مبدل برای گفتگو با مردم و کسب اطلاعات از آنها چه امتیازی نسبت به لباس پادشاهی داشته است؟

 جواب این است که شاه عباس به دنبال تصویری واقعی از جامعه خود بوده است نه تصویری دستکاری شده و رتوش شده!.شاه مخلوع ایران(محممد رضا پهلوی)در یکی از نوشته هایش گفته بود که ساواک به من بزرگترین خیانت را کرد  زیرا به من تصویری غیر واقعی از ایران ارائه میداد و همیشه وضع مملکت ایران را گل و بلبل نشان میداد(نقل به مضمون)

اگر چه امروز هم سران حکومتی ,با روشی غیر محسوس ,اقدام به کسب اطلاعات از بطن جامعه میکنند ,اما باید همواره این بیت شعر تاریخی و مفید  را بیاد داشته باشند که”زلیخا گفتن و یوسف شنیدن/شنیدن کی بود مانند دیدن!” و همیشه درصدی اندک,ناراستی و غلو را در میان اطلاعات دریافتی خود از جامعه قائل شوند.

بر مسئولان امروز جامعه لازم ,بلکه واجب است با لباس مبدل به سطح جامعه بیایند تا تصویری واقعی را از جامعه ای بدست آورند که قرار است حکمرانی اش کنند.به خیابان ناصر خسرو ودر هیئت فردی  که خریدار داروست یا کسی که میخواهد کلیه ای بفروشد یا بخرد! یا کسی که میخواهد خانه از بنگاه معاملاتی بخرد یا اینکه میخواهد  مجوزی از شهرداری محل دریافت کند و…

این رفتار میتواند شناختی شاه عباسی نصیبشان کند نه شناختی رتوش شده!