مسئولان قشم هم سوار تاکسی می شوند؟

مدت هاست که در مورد وضعیت نابسامان تاکسی ها در قشم مطالبی را به نگارش در آورده ایم ولی ظاهرا کسی نیست که به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه عدم نظارت صحیح بر این قشر باعث شده است که هر کسی که به قشم وارد می شود سوار بر تاکسی و به عنوان راننده تاکسی […]

مدت هاست که در مورد وضعیت نابسامان تاکسی ها در قشم مطالبی را به نگارش در آورده ایم ولی ظاهرا کسی نیست که به این موضوع رسیدگی کند.

متاسفانه عدم نظارت صحیح بر این قشر باعث شده است که هر کسی که به قشم وارد می شود سوار بر تاکسی و به عنوان راننده تاکسی مشغول به کار شود.

جای سوال است که برخی از وقت ها مسافر برهای شخصی بسیار باادب تر و منصف تر از تاکسی ها هستند.

با احترام به راننده تاکسی های با شرافت ، در شهر قشم برخی از راننده تاکسی ها ادب را رعایت نمی کنند و با بی ادبی تمام نسبت مسافران و مردم برخورد می کنند

با وجود اینکه بارها در خصوص مشکلات راننده تاکسی های متخلف مطالبی را در این پایگاه اطلاع رسانی نشر شده است ولی توجه چندانی به این موضوع صورت نگرفته است.

در جهت اطلاع رسانی به مردم عزیز شهرستان قشم به اطلاع می رساند اگر مردم از هر قشر و گروهی شکایت دارند می توانند با شماره سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۶۰۷۶۳ مشکل خود را اطلاع دهند و در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی بعد از اعلام به مراجعه مربوطه در صورت عدم رسیدگی اطلاع رسانی به مردم خواهد شد.