مسئله اقتصاد مهمترین دغدغه مردم است

سخنان دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم.