مردم قشم جنایتهای رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم کردند

اقشار مختلف مردم قشم  امروز با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» جنایت‌ها، خباثت‌ها و ددمنشی‌های رژیم صهیونیستی و حامیانش در فلسطین را محکوم کردند.

اقشار مختلف مردم قشم  امروز با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» جنایت‌ها، خباثت‌ها و ددمنشی‌های رژیم صهیونیستی و حامیانش در فلسطین را محکوم کردند.