مردم غرب جزیره قشم چشم انتظار باران هستند

ما مردم غرب جزیره چندین سال هست دست به دعا ومنتظر آب شرب هستیم که بخاطر این مایه حیات بامشکلات فراوان روبرو بوده ایم از قیمت آب متری بالای ده هزار تومان آب که نصف دریافتی پول کارکرد مردم برای آب پرداخت میکنند. چندین سال در هردولتی وزمان هرکدام از نماینده های مجلس شورای اسلامی […]

ما مردم غرب جزیره چندین سال هست دست به دعا ومنتظر آب شرب هستیم که بخاطر این مایه حیات بامشکلات فراوان روبرو بوده ایم از قیمت آب متری بالای ده هزار تومان آب که نصف دریافتی پول کارکرد مردم برای آب پرداخت میکنند.

چندین سال در هردولتی وزمان هرکدام از نماینده های مجلس شورای اسلامی درخواست ومطالبه گری شده که همه توجیهات مسئولین بخاطر نبود بودجه واعتبارات بیان نمودند ومردم غرب جزیره همچنان به امید آینده نشستند وقولهای مسئولین هرکدام هیچ یک از زمانهای مقرر به ثمرننشست ومردم در شعارهای سازندگی وسالهای متمادی گفتار قانونی واقدام عمل تا سپری شدن دولت عدالت واومدن تدبیر وامید که بلاخره کاری برای این جزیره که آب آنرا احاطه نموده واز شیرین نمودن همین آب دریا باحداقل مزایای معدنی باز بی بهره مانده اند.

وقولهای مسئولین گرچه در برخی افراد جامعه اعتمادسازی  را کم نموده اما امیدواری به این مرزداران غیور ودریادل کم نکرده ٬ همیشه جای سئوال بوده که چرا نهادهای دولتی که ارائه خدمت به مردم میکنند ونام بزرگ سازمان منطقه آزاد که درآمدزا وبعنوان ارگان پولدار وتاجر مالی در جزیره است واز منابع ومنافع سرشار همین جزیره قشم تامین بودجه بخش عظیمی از درامدناخالص ملی برای کشور وتوسعه اقتصادی دارد. بازهم در این سه دهه از گذشت فعالیت آن آن عملکرد اساسی در رفع نیازهای مبرم مردم ندیده ایم.

تااینکه جناب *مهندس مومنی مدیرعامل* گامهای دیرهنگام وباتاخیر زمانی در راه وآب برداشته که ان شاالله به نتیجه خوبی برسد.
خدا کند روزی برسد توجه مسئولین به انتهای جزیره مورد بیشتری قرارگیرد وبه این مردم ساده زیست وقانع اعتنای وافری گردد.
انتهای جزیره ظرفیتهای بالایی دارد اما نگرش نهادهای دولتی ارائه خدمات به مردم تنها در بخش مرکزی که وجود بازاراست تحت حیطه اش قرارندهد. خداوند به همه ی خادمین مردم قوت دهد تا بتوانند فعالیتهایی نمایند که ماندگاری وتاریخ به شایستگی یادنماید.
با تشکر وسپاس فراوان
شورای اسلامی روستای مرادی
صدیق قویدل