مردم برای مهار کرونا از خواب غفلت بیدار شوند

امام جمعه اهل سنت قشم گفت: کرونا در قشم همچنان جان می‌گیرد و مردم باید از خواب غفلت بیدار شده، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به تکلیف خود عمل کنند. 

امام جمعه اهل سنت قشم گفت: کرونا در قشم همچنان جان می‌گیرد و مردم باید از خواب غفلت بیدار شده، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به تکلیف خود عمل کنند.