مراسم عزاداری رمضان سال ۱۳۸۳ جزیره قشم

مراسم عزاداری شب بیست و یکم ماه رمضان سال ۱۳۸۳ جزیره قشم.

مراسم عزاداری شب بیست و یکم ماه رمضان سال ۱۳۸۳ جزیره قشم.