مراسم جزءخوانی قرآن مسجد صاحب الزمان قشم در ماه رمضان /گزارش تصویری

مراسم جزء خوانی قرآن کریم ماه مبارک رمضان هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد صاحب الزمان (عج) قشم به همت کانون حجت ابن الحسن (عج) برگزار می شود.

مراسم جزء خوانی قرآن کریم ماه مبارک رمضان هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد صاحب الزمان (عج) قشم به همت کانون حجت ابن الحسن (عج) برگزار می شود.