مدیرمهد کودک مبین قشم : خانواده مهم ترین نقش را در زمینه سازی رشد و تحول فرزندان بر عهده دارد.

  مدیرمهد کودک(مهد قران) مبین قشم در جلسه انجمن اولیاء ومربیان در محل مهد قرآن مبین قشم گفت: خانواده مهم ترین نقش را در زمینه سازی رشد و تحول فرزندان و شکل گیری شخصیت آینده کودکان را بر عهده دارد. خیرالنساء عباس زاده با اشاره به اهمیت و نقش انجمن اولیا و مربیان افزود : […]

 

مدیرمهد کودک(مهد قران) مبین قشم در جلسه انجمن اولیاء ومربیان در محل مهد قرآن مبین قشم گفت: خانواده مهم ترین نقش را در زمینه سازی رشد و تحول فرزندان و شکل گیری شخصیت آینده کودکان را بر عهده دارد.

خیرالنساء عباس زاده با اشاره به اهمیت و نقش انجمن اولیا و مربیان افزود : انجمن اولیا و مربیان یکی از ارکان مهم در مهد است که با مشارکت و همراهی اولیای زمینه رشد و شکوفایی استعداد های خردسالان را فراهم می کنند و نقش مهمی در موفقیت های مسائل آموزشی و فرهنگی دارند.

عباس زاده خواستار نظارت بیشتر والدین بر تربیت صحیح اسلامی کودکان شد و بیان داشت : شخصیت کودکان امروز با وجود هوش و استعداد خوب خدادادی کودکان به سرعت شکل می گیرد و خانواده ها به جهت الگو پذیری کودکان از والدین باید در رفتار خود دقت عمل داشته باشند.

وی اظهار داشت: خانه و مراکز آموزشی از جمله مهد و مدرسه دو جز جدا ناپذیر از یکدیگر هستند و اگر این دو جز به صورت هماهنگ و منسجم با یکدیگر فعالیت های خود را انجام دهند می توان انتظار ثمر بخشی فعالیت های فرهنگی و تربیتی را داشت.

عباس زاده تأکید کرد : انتظار ما از اولیاء خردسالان، حضور فعال و مشارکت در امور مهد، توجه به مسائل دینی و اعتقادی خردسالان برای شکل گیری صحیح شخصیت دینی آنها است.

کارشناس روانشاسی بیان داشت : با آموزشهای به موقع و آشنایی والدین با نحوه درست عکس العمل در شرایط مختلف، آنها می توانند محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوّه فرزندان خود فراهم کنند و این امر، پیشرفت افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

 در ادامه جلسه خانم بازماندگان مربی پیش دبستانی در خصوص برنامه های آموزشی مهد قرآن مبین گفت : آموزش های صورت گرفته در کلاس های مهد با همکاری نهاد خانواده به ثمر می رسد.

در ادامه اولیای خردسالان سئولات و پرسش های خود را در مورد مشکلات و مسائل سال تحصیلی جدید را مطرح و پاسخ های آن را دریافت کردند