مدیران ناکارآمد تغییر می‌کنند!!! بجز خودم

حمیدرضا مؤمنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت:اگر کارکرد مدیران در مناطق آزاد بر اساس ارزیابی‌ها خوب بوده باشد ضمن تقدیر از آن مدیر به رفع نقاط ضعف احتمالی نیز کمک می‌کنیم اما در غیر این صورت از ادامه همکاری با مدیران عامل مناطق آزاد معذوریم و هیچ تعارفی […]

حمیدرضا مؤمنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت:اگر کارکرد مدیران در مناطق آزاد بر اساس ارزیابی‌ها خوب بوده باشد ضمن تقدیر از آن مدیر به رفع نقاط ضعف احتمالی نیز کمک می‌کنیم اما در غیر این صورت از ادامه همکاری با مدیران عامل مناطق آزاد معذوریم و هیچ تعارفی نیز با هیچ مدیری نداریم.