مدیرعامل منطقه آزادقشم: توسعه قشم ارزوی قلبی من است

دکتر شهریار مشیری گفت: توسعه  جزیره قشم از آرزوهای قلبی من است شهریار مشیری مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفتگو اختصاصی با خبرنگارهرمزآنلاین ؛برای نخستین بار از کسری  ۱۷ میلیلرتومانی صندوق منطقه آزاد قشم خبر داد دکترمشیری در این باره گفت:توسعه قشم آرزوی قلبی من است اما متاسفانه درحال حاضرکل دارایی صندوق سازمان ۳۰ میلیار […]

دکتر شهریار مشیری گفت: توسعه  جزیره قشم از آرزوهای قلبی من است

شهریار مشیری مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفتگو اختصاصی با خبرنگارهرمزآنلاین ؛برای نخستین بار از کسری  ۱۷ میلیلرتومانی صندوق منطقه آزاد قشم خبر داد

دکترمشیری در این باره گفت:توسعه قشم آرزوی قلبی من است اما متاسفانه درحال حاضرکل دارایی صندوق سازمان ۳۰ میلیار ریال است در صورتی که بدهی این سازمان بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد

وی جاده – آسفالت کوچه ها – آب – فضای آموزشی و فضای بهداشت ودرمان مناسب از نیازهای آحاد مردم این شهرستان دانست وگفت:این وظیفه ی مارا سنگین می کند تا با مدیریت صحیح؛فعال سازی و ۲۴ ساعته کردن بنادر؛حمایت از بخش خصوصی ارائه خدمات وتامین امنیت وبا تضمین های کافی سرمایه گزاران قشمی را از این وضعیت نجات دهیم .

مدیرعامل منطقه آزاد قشم به اتفاق های سال های گذشته و فروش بی رویه زمین در قشم اشاره کرد وافزود:یکی از اولویت های مهم منطقه آزاد قشم توجه به صنعت؛ تجارت وگردشگری بود که مسولان قبلی از اهداف اصلی خود به دورشده وتنها به فروش زمین های منطقه آزاد روی آوردند .

وی با ابراز نارضایتی شدید در خصوص فروش بی رویه زمین های قشم بیان داشت:اموال جزیره قشم متعلق به مردم این منطقه است واجازه نمیدهیم سرمای های ارزشمنداین منطقه توسط اشخاص خاص واز طریقگریز از قانون به غارت برسد .

به گفته مدیرعامل منطقه آزاد قشم یه سری از پروژه ها از جمله فرودگاه قدیم قشم مشکلات حقوقی دارند وبا جلوگیری از فعالیت ساخت ساخت وساز در ان ؛ از طریق مجرای حقوقی در حال برسی حقایق این برسی هستیم .