محروم شدن فرهنگیان قشم از نعمت انشعاب آب

اینجا شهرک ۳۰ واحدی فرهنگیان قشم است جایی که شبکه آب از یک متری آن عبور کرده اما خانواده های فرهنگی از داشتن آب شرب محروم هستند و داد آنها به جایی نرسیده است  و حتی حضور مدیرعامل ، معاون و مدیران سازمان در این شهرک هم نتوانست مشکلات آن را حل کند .

اینجا شهرک ۳۰ واحدی فرهنگیان قشم است جایی که شبکه آب از یک متری آن عبور کرده اما خانواده های فرهنگی از داشتن آب شرب محروم هستند و داد آنها به جایی نرسیده است  و حتی حضور مدیرعامل ، معاون و مدیران سازمان در این شهرک هم نتوانست مشکلات آن را حل کند .