ماهى شدگران ‼️ شعری از شاعرقشمى

در پی گران شدن قیمت انواع ماهی در قشم یک شاعر در این مورد شعری را در فضای مجازی منتشر کرد. چنان قحطِ ماهی به قشم و سَلَخ/ همان قحط سالِ دمشق و ملخ/۱ شنیدم که کَمّات و صیادِشب/ سُکان را گرفته به شهرِ خَصَب/ عرب می خرد ماهیان با دلار/ تومن سُخرِه و ساقط […]

در پی گران شدن قیمت انواع ماهی در قشم یک شاعر در این مورد شعری را در فضای مجازی منتشر کرد.

چنان قحطِ ماهی به قشم و سَلَخ/

همان قحط سالِ دمشق و ملخ/۱

شنیدم که کَمّات و صیادِشب/

سُکان را گرفته به شهرِ خَصَب/

عرب می خرد ماهیان با دلار/

تومن سُخرِه و ساقط از اعتبار/

ز شیخی شنیدم به یک انجمن/

نمانده مُروّت دگر در وطن/

فقیران گرسنه دریغ از هوور/

خصب پر شده از هوور و کپور/

همان بحر و آب و همان روزی است/

مهم در جهان حسِّ دلسوزی است/

تحاریمِ دنیا ندارد اثر/

اگر رحم آرد بشر بر بشر/

«مَلوک و سِکَلّا» اگر شد گران/

چه ربطش به تحریم و جنگِ خران؟!/

خدا خود گواه است و دانای راز/

منی که نوشتم همین قصه باز/

سه ماهست ماهی نخوردم از آن/

در این قحط سالی ندارم توان/