لوح تقدیری که پس از یک سال و اندی رسانه ای شد

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) از مدیرعامل منطقه آزاد قشم تقدیر کرد این تیتر خبری بود که خبرگزاری فارس و سایت منطقه آزاد قشم آن را پس از خبرهای منتشره در خصوص هیئت مدیره سازمان منتشر کردند و این در حالی است که این لوح مربوط به سال ۱۳۹۴ می باشد. حالا قضاوت این که چرا […]

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) از مدیرعامل منطقه آزاد قشم تقدیر کرد این تیتر خبری بود که خبرگزاری فارس و سایت منطقه آزاد قشم آن را پس از خبرهای منتشره در خصوص هیئت مدیره سازمان منتشر کردند و این در حالی است که این لوح مربوط به سال ۱۳۹۴ می باشد. حالا قضاوت این که چرا لوح مذکور حالا رسانه ای شده را به مخاطبین عزیز موکول می کنیم.