لزوم توجه دستگاه های امنیتی و جنبش های عدالت خواهی به تاریکخانه شورای عالی مناطق آزاد

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به فسادهای اقتصادی در برخی مناطق آزاد و تجاری کشور اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛‎سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمجلس در توئیتی نوشت:

“امیدوارم با سخنان نماینده مردم قشم توجه دستگاه های امنیتی،قضایی و جنبش های عدالت خواهی به تاریک خانه شورای به ظاهر عالی مناطق آزاد جلب شود که در این شورا و مناطق آزاد اروند،قشم و…چه می‌گذرد؟
مناطق آزاد قراربود دروازه تولید،صادرات و ورود تکنولوژی به کشور باشد نه منشا فساد”