کاهش جمعیت یک سیاست اشتباه در ایران بود

حجت الاسلام رضا جوکار در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قشم  گفت : کاهش تولد در بین مسلمان ازحربه های جنگ نرم دشمن است که می خواهند آمار مسلمانان را کاهش داده و درمقابل جمعیت جوامع غیر مسلمان را افزایش دهند. امام جمعه شهرستان قشم در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قشم […]

حجت الاسلام رضا جوکار در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قشم  گفت : کاهش تولد در بین مسلمان ازحربه های جنگ نرم دشمن است که می خواهند آمار مسلمانان را کاهش داده و درمقابل جمعیت جوامع غیر مسلمان را افزایش دهند.
امام جمعه شهرستان قشم در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قشم با بیان اینکه یک جوان مسلمان برای دشمنان مساوی با هزاران بمب اتم است ، افزود: دشمنان اسلام از اینکه نظام اسلامی هر روز قدرتمندتر و تفکرات ناب جوانان مسلمان شفافت ترمی شود به هراس افتاده و قصد مقابله با آن را دارند ،دشمن با به راه انداختن شعارهای غلط (فرزندکمترزندگی بهتر) سعی دارد جمعیت جوامع مسلمان را کاهش دهد.

وی افزود: سیاست اشتباهی درکشورایران اجرا شد که تمام مسئولین و مردم ایران به این اشتباه پی برده اند،کاهش جمعیت و جلوگیری از باروری و ازدیاد نسل تحت عنوان فرزندکمتر زندگی بهتربا تشویق دشمنان رواج یافت.
امام جمعه شهرستان قشم با بیان اینکه سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر توطئه دشمنان اسلام در این مملکت با هدف کاهش جمعیت و نسل شیعیان بوده است ، اظهارداشت: جنگ جمعیتی دشمنان دو بخش دارد که یک بخش آن مسلحانه است مثل کشتن مسلمانان توسط گروه های تکفیری و بخش دیگرآن غیرمسلحانه ،جنگ نرمی است که از تولد بچه مسلمان و رشد جامعه مسلمان با جنگ نرم و شعارهای غلط جلوگیری می کند.
جوکارادامه داد:غربی ها همانطورکه برای کشتن مسلمانان در جوامع مختلف پول خرج می کند برای جلوگیری از به دنیا آمدن فرزند مسلمان هم پول خرج می کند تا جامعه اسلامی را کاهش دهند.
وی شعارفرزند کمترزندگی بهتر از دسیسه های جنگ نرم دشمن عنوان کرد و افزود: در سالهای دهه ی هفتاد از سرمایه های بین المللی در حالی به وزارت بهداشت ایران کمک کردند که جلو افزایش جمعیت را بگیرید که  در مقابل همان سال درکشورآمریکا دستورافزایش جمعیت را صادر کردند تا نرخ جمعیت جوامع مسلمان کاهش و جمعیت جوامع غیرمسلمان افزایش یابد.
امام جمعه شهرستان قشم درپایان گفت : دشمنان با برنامه ریزی های خود به دنبال ازهم پاشیدگی فرهنگی در جامعه اسلامی هستند، شعارغلط غربی فرزند کمتر زندگی بهتر در اعماق دل برخی نفوذ کرده و این کاهش جمعیت را به همراه داشته است، جامعه با جمعیت کم آسیب پذیرتر می شود.