قیمت نان در قشم تغییر نخواهد کرد

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندارقشم ازثابت ماندن قیمت نان در این شهرستان خبر داد . حسین رضایی پیش از ظهرامروزیکشنبه درجلسه ی شورای آرد ونان این شهرستان باتاکید برای اینکه درماه های پیش رو درشهرستان قشم هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت ، اظهار کرد : شهرستان قشم با وجودافزایش هزینه های راه افزایش […]

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندارقشم ازثابت ماندن قیمت نان در این شهرستان خبر داد .

حسین رضایی پیش از ظهرامروزیکشنبه درجلسه ی شورای آرد ونان این شهرستان باتاکید برای اینکه درماه های پیش رو درشهرستان قشم هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت ، اظهار کرد : شهرستان قشم با وجودافزایش هزینه های راه افزایش قیمت نان درروزهای گذشته نداشته است که این افزایش قیمت هزینه های راه با کمک شرکت نفت قشم کاهش می بابد و مردم این شهرستان شاهد افزایش قیمت نان نخواهند شد .

وی افزود: نانوایی هایی که درشهرستان قشم رو به کم فروشی وگران فروشی بیاورند با جدیت با آنها برخورد می شود و تعطیل خواهند شد .

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندارقشم با شاره به اینکه نان یک نیازاساسی و روزانه مردم جامعه است ، تاکید کرد: نانوایی ها در شهرستان قشم طبق اندازه و حجم گذشته نان را به مردم تحویل دهند در غیر این صورت اگرنانوایی ها این موارد را رعایت نکنند با نانوایی متخلف دراین زمینه هم برخورد می شود .

رضایی بیان کرد : اداره غله ، اصناف و صنعت ومعدن شهرستان قشم با نظارت بر نانوایی ها جلوکم فروشی (حجم و اندازه نان) گران فروشی را بگیرند.

وی اعضای شورای آرد و نان این شهرستان را یک بازرس دانست و اظهار کرد: اعضای شورای آرد و نان و مردم خود را یک بازرس بدانند و اگر مشکلی در نانوایی ها مشاهده کردند به فرمانداری یا اداره غله شهرستان انتقال دهند تا با نانوایی متخلف برخورد شود .

معاون فرماندارقشم تاکید کرد : افرادی که درخواست دریافت امتیاز نانوایی داده اند و با درخواست آنها موافقت شده اگرتا زمان ۶۰ روز بعد ازتایید ، این افراد برای دریافت امتیاز پیگیری لازم را انجام ندهند امتیازآنها باطل  به فرد دیگری واگذار می شود و سوخت آنها قطع خواهد شد .

رضایی درپایان عنوان کرد: نانوایی هایی که کار خود را به درستی انجام دهند تشویق خواهند شد.

نبود کمیسیون نظارت برنانوایی در امر تصمیم گیری قیمت نان یکی از مباحثی بود که در جلسه شورای آرد و نان مطرح و در مورد آن بحث و گفتگو شد