قاچاق سوخت و طغیان نو کیسه ها با پول های باد آورده

شناخت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای نقش مهمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها دارد. بسیاری از مسائل اجتماعی ظرفیت تبدیل شدن به تهدیدهای اجتماعی و به دنبال آن گسست نظام های اجتماعی را دارد. وجود آسیب های اجتماعی پنهان و زیر پوستی در شهر و افزایش این آسیب ها طی سال […]

محمد حکمیان کارشناس علوم سیاسی

شناخت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای نقش مهمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها دارد.

بسیاری از مسائل اجتماعی ظرفیت تبدیل شدن به تهدیدهای اجتماعی و به دنبال آن گسست نظام های اجتماعی را دارد.

وجود آسیب های اجتماعی پنهان و زیر پوستی در شهر و افزایش این آسیب ها طی سال های گذشته موضوعی است که می توان نشانه هایی از آنها رادر گوشه گوشه شهر مشاهده کرد.

قاچاق سوخت توسط عده ای سود جو و البته با پشتیبانی و دخالت برخی متنفذین در این جزیره با تو جه به سود کلانی که نصیب دست اندکاران این پدیده بد شکل اقتصادی می نماید باعث گردیده در زیر پوست این شهر طبقه ای از نوکیسه هایی که با پول های باد آورده معضل و تهدیدی برای مردم شهر های کوچک و روستاهای این جزیره هستند ظهور کنند . افرادی که در سالهای قبل از پدیده قاچاق سوخت در محیطی آرام شاید با مشقت زندگی خوب و همگام با اجتماع داشتند اما وسوسه رفاه بیشتر آنها را به  منجلاب قاچاق سوخت کشانده است.

بسیاری از جوانانی که در سالهای گذشته مشغول به تحصیل در روستا یا شهر خود بوده و برای یک جهاد علمی و کسب روزی حلال تربیت می شدند به یکباره با سوال بزرگ ذهنشان

رو به رو می شوند که ثروت یا علم و البته ثروت را برمی گزینند.

ظهور نوکیسه های پدیده قاچاق سوخت که اغلب از جوانان روستاهای این جزیره هستند بدلیل عدم ظرفیت داشتن این ثروت هنگفت و بدلیل عدم تربیت که باید چگونه از این ثروت استفاده نمایند

باعث ایجاد طغیان در این نوکیسه ها نموده بطوری که عدم رعایت حقوق همشهریان  کوچکترین معضل آنهاست تا نزاع های دست جمعی ، مصرف مشروبات  الکلی و قرص های روان گردان و تهدید به قتل ،فساد اخلاقی،تعرض به خانواده ها عدم رعایت قوانین جامعه به خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی،(حضور خودرو های بی پلاک و شیشه دودی که خود میتواند باعث مشکلات عدیده ای گردد).را می توان به خوبی مشاهده کرد.

هر چند طغیان این نوکیسه ها با پول های باد آورده قاچاق سوخت در زیر پوست شهر است اما می توان نشانه های این تهدید اجتماعی را دید چندی پیش خبر  ربودن دختر جوان یک روستا توسط این نوکیسه ها هشدار جدی را به همه داد.

آسیب های اجتماعی به عنوان ضایعات رفتاری و ناهنجاری های انسانی در هر جامعه ای وجود دارند و شدت وضعف آنها بستگی به مدیریت اجرایی جامعه و پیشگیری ،کنترل و درمان آنها دارد.

در پدیده قاچاق سوخت هر چند یک پدیده اقتصادی است اما می توان منشاء آسیب های جدی اجتماعی باشد.

پول های بی حساب و کتاب توزیع شده در این پدیده عنان رااز برخی ربوده و از خود بیخود کرده است اما باید مسئولین متولی این امر،اولا:علاوه بر برخورد جدی و قانونی با قاچاق سوخت نسبت به گردش مالی قاچاقیان حساس بوده و گردش مالی غیر عادی این افراد مورد پیگیری قرار گیرد.

ثانیا:نسبت به فراهم کردن شغل مناسب برای متقاضیان کار تلاش جدی گردد است هر چنددست اندر کاران مستقیم پدیده قاچاق سوخت در شهر به دو دسته تقسیم می شوند.

۱- افراد متنفذومتمول.ودارای شغل مناسب که دارای لنج، خودرو وامکانات دیگرهستند که به دلیل سود کلان وبادآورده قاچاق سوخت به این کار مشغول هستند .۲- افراد فاقد کار که این افرادبه دلیل عدم وجود شغل مناسب به این کار مشغول هستندوالبته تبلیغات افراد سودجو که تعدادی جوان را از پشت میزهای علم ودانش به این کار کشانده است.

بایدمسئولین امربرای هردو طیف برنامه جدی داشته باشند.در آموزه های دینی اسلام نیز به فراوانی توصیه می شود که برای تمامی تحظه های افراد خود به لحاظ فردی واجتماعی برنامه داشته باشند.