فیلم/ کشف مقادیر زیادی سلاح متعلق به تروریستها در حلب

فیلم/ کشف مقادیر زیادی سلاح متعلق به تروریستها در حلب بین الملل: مقادیر زیادی سلاح در مخفیگاه تروریستها در حلب از سوی ارتش سوریه کشف و ضبط شده است.

فیلم/ کشف مقادیر زیادی سلاح متعلق به تروریستها در حلب