فیلم/ مناطق شرقی حلب پس از آزاد سازی از گروههای مسلح

فیلم/ مناطق شرقی حلب پس از آزاد سازی از گروههای مسلح بین الملل: مناطق شرقی حلب در سوریه اخیر از لوث گروههای مسلح آزاد شد. رسانه ها از بالا این مناطق را به تصویر کشیده اند.

فیلم/ مناطق شرقی حلب پس از آزاد سازی از گروههای مسلح