فیلم مراسم تشییع پیکر شهید بی سر محسن حججی

گوشه ای از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید حججی

گوشه ای از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید حججی