فیلم لحظه تحویل سال ۹۷ در امامزاده سید مظفر ع قشم

فیلم لحظه تحویل سال ۹۷ در جوار حرم مطهر  امامزاده سید مظفر ع قشم.

فیلم لحظه تحویل سال ۹۷ در جوار حرم مطهر  امامزاده سید مظفر ع قشم.