فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۰

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی خسته نباشی»؛ فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۰

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی خسته نباشی»؛
فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۶۰