فیلم راه اندازی موکب انصار المهدی (عج) شهرستان قشم

به همت محبین اهل بیت شهرستان قشم اولین موکب به نام موکب انصار المهدی عج در شهر کربلا برپا گردید

به همت محبین اهل بیت شهرستان قشم اولین موکب به نام موکب انصار المهدی عج در شهر کربلا برپا گردید