فیلم ایرانی جدید کمدی جنجالی مارموز کاری از کمال تبریزی

فیلم ایرانی جدید کمدی جنجالی مارموز با بازی حامد بهداد، مهران مدیری، ویشکا آسایش. فیلم جدید کمال تبریزی با عنوان «مارموز» به روی پرده خواهد شد. مارموز که در ابتدا عنوان «خودسر» را داشت پس از تصمیم کارگردان کمال تبریزی و تهیه کننده به خاطر هم آوایی و شباهت به فیلم پرطرفدار و جنجالی پیشین […]

فیلم ایرانی جدید کمدی جنجالی مارموز با بازی حامد بهداد، مهران مدیری، ویشکا آسایش.
فیلم جدید کمال تبریزی با عنوان «مارموز» به روی پرده خواهد شد. مارموز که در ابتدا عنوان «خودسر» را داشت پس از تصمیم کارگردان کمال تبریزی و تهیه کننده به خاطر هم آوایی و شباهت به فیلم پرطرفدار و جنجالی پیشین این کارگردان یعنی مارمولک به مارموز تغییر نام پیدا کرد. این فیلم داستان فردی به نام قدرت است که سودای رسیدن به قدرت باشد.