فیلمی قدیمی از جزیره قشم

.فیلمی قدیمی از جزیره قشم همراه با ترانه ای از استاد محمد منصور وزیری