فیلمی از ژئوپارک قشم

جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران درتنگه هرمز قرار دارد. این جزیره به یکی از مکان های توریستی تبدیل شده است.

جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران درتنگه هرمز قرار دارد. این جزیره به یکی از مکان های توریستی تبدیل شده است.