فقر ناپنهان قشم از نگاه دوربین جام جم

فقر روستا یا شهر، مرکز استان یا پایتخت نمی‌شناسد. هرجا که اقشار ضعیف جامعه فراموش شوند، فقر سفره‌اش را پهن می‌کند و عواقب آن دامن فقیر و غنی​ را می‌گیرد.مناطقی مانند روستای کنار سیاه در جزیره قشم و جایی که گردشگران به سختی باور می​کنند افرادی در حاشیه این جزیره پر زرق و برق که عنوان […]

فقر روستا یا شهر، مرکز استان یا پایتخت نمی‌شناسد. هرجا که اقشار ضعیف جامعه فراموش شوند، فقر سفره‌اش را پهن می‌کند و عواقب آن دامن فقیر و غنی را می‌گیرد.مناطقی مانند روستای کنار سیاه در جزیره قشم و جایی که گردشگران به سختی باور میکنند افرادی در حاشیه این جزیره پر زرق و برق که عنوان منطقه آزاد تجاری را نیز یدک می‌کشد، زندگی کنند. آدم‌هایی که حتی به آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی نیز دسترسی ندارند.