فروش برق تولیدی شرکت گاز قشم به شرکت توزیع برق

هرمز انلاین:شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برق تولیدی خود را می فروشد . مدیر عامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم گفت : این شرکت نخستین شرکت دولتی است که با بهره گیری از بخشنامه مصوب وزارت نیرو با عنوان مولدهای خود تامین ، موفق شده است برق تولیدی خود را بفروشد . زمانی […]

هرمز انلاین:شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برق تولیدی خود را می فروشد .

مدیر عامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم گفت : این شرکت نخستین شرکت دولتی است که با بهره گیری از بخشنامه مصوب وزارت نیرو با عنوان مولدهای خود تامین ، موفق شده است برق تولیدی خود را بفروشد .

زمانی افزود : فروش برق شرکت پالایش گاز سرخون وقشم به شرکت توزیع برق هرمزگان ، پارسال بیش از ٢٨۴ میلیون ریال برای این شرکت درآمد داشت.

وی گفت : برق تولیدی این شرکت ، به شبکه سراسری وصل نیست و فقط برای مصرف داخلی است و قرارداد این شرکت با شرکت توزیع برق هیچگونه تعهدی برای آن ندارد.