فرماندارقشم:خدمت به ایتام ونیازمندان سیره ی انبیاء واولیاست

فرماندار قشم در دیدار از خانواده های ایتام ونیازمندان به همراه امام جمعه ی شهرستان وجمعی از مسئولین گفت:خدمت به ایتام ونیازمندان ورفع معیشتی آنها از دستورات دین مبین اسلام واز کارهای پسندیده ی انبیاست.  

فرماندار قشم در دیدار از خانواده های ایتام ونیازمندان به همراه امام جمعه ی شهرستان وجمعی از مسئولین گفت:خدمت به ایتام ونیازمندان ورفع معیشتی آنها از دستورات دین مبین اسلام واز کارهای پسندیده ی انبیاست.