فایل صوتی سخنرانی شیخ خطیبی/ چوب لای چرخ مردم نگذارید

شیخ عبدالرحیم خطیبی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر قشم با انتقاد از موانع موجود در اشتغال و کسب کار مردم گفت : متاسفانه برخی از افراد تخصص شان چوب لای چرخ گذاشتن و ایجاد مشکل برای مردم است. دانلود

شیخ عبدالرحیم خطیبی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر قشم با انتقاد از موانع موجود در اشتغال و کسب کار مردم گفت : متاسفانه برخی از افراد تخصص شان چوب لای چرخ گذاشتن و ایجاد مشکل برای مردم است.

دانلود