غلامی نماینده تام الاختیار منطقه آزاد قشم در مبارزه با مفاسد اقتصادی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با صدور حکمی نماینده تام الاختیار خود را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. شهریار مشیری در این حکم علی غلامی را به عنوان مشاور عالی مدیرعامل در امور حقوقی و نماینده تام الاختیار خود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. مدیرعامل […]

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با صدور حکمی نماینده تام الاختیار خود را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد.
شهریار مشیری در این حکم علی غلامی را به عنوان مشاور عالی مدیرعامل در امور حقوقی و نماینده تام الاختیار خود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بعد از انتصاب به این سمت در مهرماه سال جاری، مبارزه با ابعاد مختلف مفاسد اقتصادی را در این منطقه از اولویت های برنامه کاری خود اعلام کرد و سخنرانی های وی در این خصوص، بازتاب گسترده ای در رسانه های داخل و خارج از کشور داشت.

با فروکش کردن آثار این سخنان و حاکم شدن سکوت رسانه ای چندهفته ای در این خصوص، شرایط برای برخی گمانه زنی ها و شایعات درباره سرنوشت مبارزه با مفاسد اقتصادی در منطقه آزاد قشم مهیا شد که به نظر می رسد انتصاب نماینده تام الاختیار مدیرعامل این منطقه در امر مبارزه به مفاسد اقتصادی، نقطه پایانی بر این گمانه زنی ها باشد.

براساس این گزارش مدیرعامل منطقه آزاد قشم همچنین با صدور دو حکم جداگانه دیگر، حبیب بازماندگان از مشاورین مدیرعامل اسبق منطقه آزاد قشم( محمد اصغری) را به عنوان مشاور امور اجتماعی و تراب ذاکری شهردار قشم را به عنوان مشاور در امور برنامه ریزی خود منصوب کرد.

منبع : ایرنا