غرق شدن خودرو در جزایر ناز قشم+عکس

یک دستگاه خودرو در جزایر ناز قشم در حال مد دریا غرق شد . این در حالی است که تا کنون هیچ گونه مرکز امداد و نجاتی  توسط  مسئولین نخبه منطقه آزاد قشم  در منطقه گردشگری جزایر ناز قشم مستقر نشده است.

یک دستگاه خودرو در جزایر ناز قشم در حال مد دریا غرق شد . این در حالی است که تا کنون هیچ گونه مرکز امداد و نجاتی  توسط  مسئولین نخبه منطقه آزاد قشم  در منطقه گردشگری جزایر ناز قشم مستقر نشده است.