غبار غفلت میراث فرهنگی بر قلعه تاریخی جزیره لارک

قلعه لارک  یادگار دوره تسلط پرتغالی‌ها بر خلیج فارس و جنوب ایران است که در سده ۱۶ میلادی و هم‌زمان با دوره صفویه ساخته شده. اما اکنون غبار غفلت بر آن  همچون دیگر آثار تاریخی شهرستان مشهود است و اکنون در سایه فراموشی مسئولین در حال تخریب است.

قلعه لارک  یادگار دوره تسلط پرتغالی‌ها بر خلیج فارس و جنوب ایران است که در سده ۱۶ میلادی و هم‌زمان با دوره صفویه ساخته شده. اما اکنون غبار غفلت بر آن  همچون دیگر آثار تاریخی شهرستان مشهود است و اکنون در سایه فراموشی مسئولین در حال تخریب است.