عملکرد ماه مبارک رمضان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قشم

ارائه عملکرد ماه مبارک رمضان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قشم توسط غلامرضا غلامی مدیر کمیته امداد شهرستان قشم.

ارائه عملکرد ماه مبارک رمضان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قشم توسط غلامرضا غلامی مدیر کمیته امداد شهرستان قشم.