عروسی دسته جمعی ۳۲ زوج در روستای رمکان جزیره قشم

لحظه ورود ۳۲ داماد به روی جایگاه در چهارمین دوره عروسی دسته جمعی رمکان ۹۶/۱۲/۱۰

لحظه ورود ۳۲ داماد به روی جایگاه در چهارمین دوره عروسی دسته جمعی رمکان ۹۶/۱۲/۱۰