عدم شفاف سازی واگذاری اراضی سال ۹۸ و ۹۹ منطقه آزاد قشم

شفاف سازی یکی از شعارهای سازمان منطقه آزاد در سالهای اخیر بود و پورتال این سازمان اطلاعات واگذاری اراضی را برای آگاهی همگان منتشر می نمود ، اما اکنون با سپری شدن ۸ ماه از سال ۱۳۹۹ واگذاری های اراضی و اماکن سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در این پورتال منتشر نشده است .لذا از مسئولین […]

شفاف سازی یکی از شعارهای سازمان منطقه آزاد در سالهای اخیر بود و پورتال این سازمان اطلاعات واگذاری اراضی را برای آگاهی همگان منتشر می نمود ، اما اکنون با سپری شدن ۸ ماه از سال ۱۳۹۹ واگذاری های اراضی و اماکن سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در این پورتال منتشر نشده است .لذا از مسئولین سازمان انتظار می رود جهت تنویر اذهان عمومی در سال پایانی دولت واگذاری های اخیر را به اطلاع عموم برساند.