عدم حمایت از هنرمندان هرمز و مظلومیت جوانان مستعد این جزیره

عدم حمایت از هنرمندان هرمز مظلومیت جوانان با استعداد این جزیره را مضاعف کرده است. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز در گفتگو با هرمزآنلاین گفت : عدم حمایت از برنامه های فرهنگی وهنری و هنرمندان هرمز باعث شده تا جوانان هرمز نتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل […]

عدم حمایت از هنرمندان هرمز مظلومیت جوانان با استعداد این جزیره را مضاعف کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز در گفتگو با هرمزآنلاین گفت : عدم حمایت از برنامه های فرهنگی وهنری و هنرمندان هرمز باعث شده تا جوانان هرمز نتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند .

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه ھﺮﻣﺰ از ﻣﺮاﺳﻤﺎت و ﺟﺸﻦ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ: ﺣﻀﻮر ﭼﮫﺎر ھﺰارﻧﻔﺮی ﻣﺮدم ھﺮﻣﺰ در برنامه های هنری نشان دهنده نیاز مردم به تفریح سالم در فضای بسته جزیره است ؛ لذا با اجرای برنامه های فرهنگی وهنری می توان بسیاری از معضلات اجتماعی در جزیره هرمز را درمان کرد.

وی افزود : درخواستهای زیادی برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری به سازمانهای مختلف علی الخصوص سازمان منطقه آزاد قشم ارائه شده است که تا کنون بی جواب مانده است.

توقف ساخت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﻼﻣﺘﯽ 

مهدی سلامتی اظهار داشت : ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺎسﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺳﺎل ۸۷ ﮐﻠﻨﮓ آن در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﻮد ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ، اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺨﺰن ﮐﺘﺎب، ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﺑﻮد.وی ادامه داد :اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در حد تسطیح زمین متوقف شده است.

کتابخانه عمومی با حداقل امکانات

وی بیان داشت : کتابخانه فعلی جزیره هرمز با  ۱۰۰ متر مربعی جوابگوی دو هزار نفر عضو کتابخانه و دانشجویان این شهر نیست و جهت رفع این نیاز مجتمع فرهنگی هنری هر چه سریع تر ساخته و به بهره برداری برسد.

هیچ گونه حمایتی از هنرمندان جزیره هرمز نمی شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: هنرمندان جزیره هرمز در هنرهای تجسمی ، نمایشی و موسیقی در سطح کشور شناخته شده هستند اما هیچ گونه حمایتی از این عزیزان نمی شود برای مثال بهترین نوازنده ساز جفتی که به خالو عباس مشهور است با یارانه زندگی می کند و یا آقای مهدی زارعی که از کارگردانان خوب تئاتر استان هستند فاقد شغل هستند برادر ایشان امید زارعی که در رشته موسیقی فعالیت می کنند در نانوایی مشغول به کار است ، این در حالی است که با توجه به گستردگی مناسبتها و مراسمات می توان با برگزاری آئین های سنتی و اجرای گروه های هنری به بهترین نحو از هنرمندان جزیره استفاده نمود و حمایت مالی  از این گروه ها انجام داد.

لزوم ساخت المانها و اماکن اجرای عمومی گروههای هنری

سلامتی با اشاره به وجود موقعیت تاریخی جزیره هرمز در تحولات خلیج فارس عدم وجود المانهای هنری و اماکن اجرای آئین های سنتی را از دیگر مشکلات اجرای کارهای هنری در جزیره هرمز دانست و افزود : با توجه به اینکه می توان از ظرفیتهای جزیره هرمز به عنوان مهد هنرهای ساحلی حوزه خلیج فارس استفاده نمود لذا نیاز است برای حفظ سنتها و احیای فرهنگهای ناب ساحل نشینان که مبتی بر زندگی و معیشت از دریا است  المانهایی برای اجرای آئین های سنتی ساخته شود که این کار علاوه بر تاثیرات فرهنگی به  توسعه صنعت تورسیم در جزیره هرمز کمک شایانی خواهد کرد.

لزوم حمایت از استعدادها و طرح های هنری جوانان هرمز

مهدی سلامتی بیان داشت : طرح های بکری برای اجرا در جزیره هرمز وجود دارد که می توان به برگزاری جشنواره تئاتر ساحلی با استفاده از طبیعت خدادادی جزیره اشاره نمود که تا کنون هیچ نهادی از این طرح حمایت نکرده است اما هنرمندان هرمز با علاقه ای که دارند در رشته های هنری جدید هم پا یش گذاشته اند و هم اکنون در زمینه مستند سازی با موضوع مسائل اجتماعی چند نفر از جوانان جزیره در حال فعالیت هستند و این می طلبد که از این استعدادها حمایت شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز در پایان ضمن تشکر از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برای پیگیری مسائل فرهنگی و هنری جزیره هرمز  از تمامی مسئولین خواست با رفع مشکلات مردم جزیره هرمز خصوصا هنرمندان مرهمی بر زخم های مردمان این خطه از سرزمین اسلامی باشند.