عاقبت میوه های طرح تنظیم بازار شب عید در قشم

گلایه سروش شمس عامل توزیع میوه شب عید از عدم همراهی مسئولین برای توزیع و فروش میوه های طرح تنظیم بازار شب عید در جزیره قشم .

گلایه سروش شمس عامل توزیع میوه شب عید از عدم همراهی مسئولین برای توزیع و فروش میوه های طرح تنظیم بازار شب عید در جزیره قشم .