صیادان حضور شناورهای بیگانه را به محض رؤیت اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، مسعود بارانی با بیان اینکه توقیف شناورهای صیادی به علت وقوع تعرضات مرزی توسط کشورهای عربی همسایه گفت: این اتفاق می تواند عواقبی زیادی برای شناورهای صیادی داشته باشد که پیشگیری از بروز تعرضات مرزی توسط شناورهای ایرانی و همینطور رعایت حریم مرزی توسط صیادان موثر […]

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، مسعود بارانی با بیان اینکه توقیف شناورهای صیادی به علت وقوع تعرضات مرزی توسط کشورهای عربی همسایه گفت: این اتفاق می تواند عواقبی زیادی برای شناورهای صیادی داشته باشد که پیشگیری از بروز تعرضات مرزی توسط شناورهای ایرانی و همینطور رعایت حریم مرزی توسط صیادان موثر ترین راهکار برای این مهم است.

وی اطلاع رسانی مالک شناور توقیف شده در اسرع وقت به مجموعه شیلات هرمزگان، اعلام مشخصات هویتی خدمه و سرنشینان شناورهای توقیفی به شیلات جهت اعلام به وزارت امور خارجه، پرهیز از به کار گیری ملوانان خارجی فاقد مدارک قانون کار، موجود بودن مدارک شناسایی شناور، تمدید به موقع کارت ناخدایی شناورها، عدم جابجایی پلاک شناورهای صیادی با یکدیگر از مهم ترین مسائل و توصیه های مطرح شده در این جلسه خواند.

بارانی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد دوره های رعایت حریم مرزی در شهرستان ها به طور مستمر برگزار شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات  هرمزگان از صیادان، مالکان و ناخداهای شناورهای صیادی خواست به محض مشاهده شناورهای بیگانه در آبهای ایران  به دریابانی استان و یا اداره کل شیلات هرمزگان اطلاع رسانی کنند.