صوت سخنرانی حسین هاشمی تختی نماینده مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان قشم

صوت سخنرانی حسین هاشمی تختی نماینده مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان قشم ۱۴ دی ۱۳۹۶ دانلود

صوت سخنرانی حسین هاشمی تختی نماینده مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان قشم ۱۴ دی ۱۳۹۶

دانلود