صوت سخنرانی حسین هاشمی تختی نماینده مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان قشم

صوت سخنرانی حسین هاشمی تختی نماینده مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان قشم ۱۴ دی ۱۳۹۶

دانلود