صندوق انتخابات شورای اسلامی روستای دفاری باطل شد

عضو شوراى نظارت برانتخابات شهرستان قشم از منحل شدن شوراى روستاى دفارى قشم خبرداد . حجت زارعی ، عضو شوراى نظارت برانتخابات شهرستان قشم گفت ؛ با استناد به قانون شماره ۵۷ انتخابات و با بررسی شکایات و مدارک رسیده به شورای نظارت بر انتخابات قشم موضوع صندوق انتخابات شورای اسلامی روستای دفاری قشم برای […]

عضو شوراى نظارت برانتخابات شهرستان قشم از منحل شدن شوراى روستاى دفارى قشم خبرداد .

حجت زارعی ، عضو شوراى نظارت برانتخابات شهرستان قشم گفت ؛ با استناد به قانون شماره ۵۷ انتخابات و با بررسی شکایات و مدارک رسیده به شورای نظارت بر انتخابات قشم موضوع صندوق انتخابات شورای اسلامی روستای دفاری قشم برای چندمین بار در دستور کار شورای نظارت بر انتخابات شهرستان قشم قرار گرفت و با بررسی شکایات و مستندات بر اساس بند ۵۷ قانون ابطال انتخابات صندوق انتخابات شورای اسلامی روستای دفاری باطل و شورای این روستا منحل اعلام شد.
زارعی افزود :بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ در این روستا تعداد واجدین شرایط راى دادن حداکثر ۳۸۰نفر بوده اند که با رای مأخوذه ۸۸۰نفری تخلف و خرید و فروش آرا برای این شورا محرز گردیده است و براین اساس انتخابات این روستا باطل اعلام می شود.

وى اظهار کرد: کاندیداها می توانند طبق قانون تا سه روز آینده نسبت به ابطال انتخابات در این روستا اعتراض نمایند.

قابل ذکر است طبق قانون در صورت انحلال شورا ، دهیار روستا از طرف بخشدار منطقه انتخاب می شود و امورات مربوط به روستا توسط دهیارى پیگیرى مى شود.

منبع : قشم آزاد