صفهای طولانی توزیع سبد کالا و نارضایتی مردم قشم

با شروع توزیع سبد کالای رایگان در شهر قشم صف طولانی و کافی نبودن مراکز توزیع موجب نارضایتی مردم قشم شده است.به گزارش خبرنگار هرمز آنلاین  ازدحام جمعیت مردم قشم  که از ساعت پنج و نیم صبح برای دریافت این سبد کالا  در تنها  مرکز توزیع  شهرستان قشم  در صف ایستاده بودند پس از گذشت […]

با شروع توزیع سبد کالای رایگان در شهر قشم صف طولانی و کافی نبودن مراکز توزیع موجب نارضایتی مردم قشم شده است.به گزارش خبرنگار هرمز آنلاین  ازدحام جمعیت مردم قشم  که از ساعت پنج و نیم صبح برای دریافت این سبد کالا  در تنها  مرکز توزیع  شهرستان قشم  در صف ایستاده بودند پس از گذشت چند ساعت  همچنان منتظر رسیدن نوبت و دریافت این سبد کالا بودند.

IMG_1726

عمده مشکلات این طرح که با مصاحبه خبرنگار هرمز آنلاین با مردم مطرح شده است به این شرح می باشد:

متاسفانه هم اکنون توزیع از طریق یک مرکز ارائه می شود و بدیهی است که این مرکز جوابگوی  جمعیت یکصد و بیست هزار نفری شهرستان را ندارد.

 

IMG_3530

از طرفی استفاده از این طرح برای ساکنان جزایر هرمز ، لارک و هنگام و همچنین روستاهای دور جزیره قشم  که مجبورند هزینه زیادی را برای رفت آمد و دریافت سبد کالا پرداخت کنند به صرفه نیست.

استفاده کنندگان از این طرح که اکثرا از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند مجبورند با گرفتن مرخصی و یا تعطیل کردن کار و کسبه خود  در صفهای طولانی بایستند که این موضوع موجب از دست رفتن قسمتی از درآمد آنها خواهد شد.

 

 

IMG_3541

موجود نبودن بعضی از کالاهای سبد موجب سردرگمی و مراجعه مکرر مردم و نارضایتی آنها شده است و از طرفی حضور بعضی از افراد کهنسال در این صف های طولانی موجبات خستگی و دلسردی آنها را فراهم نموده است.

محل نامناسب توزیع و در معرض بادهای سرد و بارندگی و همچنین ساعات ارائه خدمات از دیگر مشکلات این طرح در قشم می باشد ، به گونه ای که پس از دو ساعت تحویل سبد کالا مرکز مربوطه تعطیل شد و مردم در پشت دربهای بسته باقی ماندند.

IMG_3538

این طرح  می توانست با روشی بهتر اجرا شود وبا  دایر کردن چند مرکز توزیع یا پرداخت نقدی آزادی عمل بیشتری برای مردم  فراهم آورده و شان و منزلت آنها نیز حفظ  شود.