صحنه های از کنترل کشتی اسرائیلی گلکسی لیدر توسط نیروهای دریایی یمن در دریای سرخ (فیلم)

رسانه های نظامی یمن شامگاه دوشنبه صحنه های کیفی عملیات نظامی نیروهای دریایی یمن در دریای سرخ را که طی آن کنترل کشتی اسرائیلی گلکسی لیدر را به دست گرفتند، پخش کردند.

رسانه های نظامی یمن شامگاه دوشنبه صحنه های کیفی عملیات نظامی نیروهای دریایی یمن در دریای سرخ را که طی آن کنترل کشتی اسرائیلی گلکسی لیدر را به دست گرفتند، پخش کردند.
این صحنه ها نشان می داد که یک فروند هلیکوپتر نظامی متعلق به نیروهای مسلح یمن به عرشه کشتی اسرائیلی پس از یک عملیات نظارت و کنترل بر کشتی فرود می کند و پس از کنترل کامل کشتی اسرائیلی و رساندن آن به سواحل یمن، پرچم یمن و فلسطین را بر روی عرشه کشتی اسرائیلی برافراشته می شود.